Tonka Maleković – Jedra

(23.10.2022. – 26.11.2022.)

TONKA MALEKOVIĆ (Zagreb, 1982.) je likovna umjetnica, diplomirala na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine. Od 2003. godine aktivno sudjeluje na suvremenoj umjetničkoj sceni, izlažući na relevantnim skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu te realizirajući projekte u javnom prostoru. Dobitnica je više nagrada i priznanja te umjetničkih rezidencija i stipendija. Članica je HDLU-a, udruge za suvremenu umjetnost Slobodne veze te udruge PUNKT, u kojoj je jedna od autorica putujućeg interdisciplinarnog pedagoško-umjetničkog projekta Grad na drugi pogled. U sklopu projekta ACTOPOLIS, u organizaciji Goethe-Instituta i organizacije Urbane Künste Ruhr, 2015. godine započinje projekt Spaces Between (Living) Places, koji se bavi temom recentnih migracija, te otad živi i stvara između Njemačke i Hrvatske. Trenutno završava interdisciplinarni studij M.Sc. Transforming City Regions na Fakultetu za arhitekturu RWTH Sveučilista u Aachenu.

U participativnoj performativnoj instalaciji „Jedra“ snaga vjetra razvija plastičku formu; bijeli komadi tkanine s porukama vezanim uz društvene i ekološke promjene pričvršćeni su na tijela sudionika. Sudionici su u interakciji s vjetrom – elementom animacije, što omogućuje da poruke postanu čitljive. Projekt „Jedra” odvijao se kroz tri radionice u suradnji sa Srednjom školom Vrbovec u kojima su učenici formulirali izjave koje su potom aplicirali na bijele tkanine. U tako nastale rekvizite učenici su u drugom dijelu projekta „hvatali vjetar“ na krovu centralne vrbovečke zgrade, tvoreći time simboličnu performativnu instalaciju u lokalnom krajoliku i kontekstu. U naknadnom susretu sa snimljenim fotografijama i video zapisom, sinergijom različitih elemenata; pojedinac, poruka, specifično mjesto, elementi izgrađenog i prirodnog okoliša, stvara se simbolički sloj rada u kojem nastaju novi prostori identifikacije kako za same sudionike, tako i za nove promatrače. „Jedra“ su metafora trenutka povoljnog za promjene i element osnaživanja kolektivnog motivacijskog polja za izgradnju (bolje) budućnosti.

Sudjelovali učenici Srednje škole Vrbovec: Petar Badenić, 3.b, Lana Benedik, 2.a, Lana Brnardić, 3.e, Maja Grubišić, 1.a, Hana Jurić, 1.a, Laura Kalinski, 3.b, Korina Kamenarić, 3.b, Lana Sudinec, 2.a, Lana Šaško, 3.g, Natalija Šušnja, 1.b, Katja Tomica, 3.b, Lana Vrščak, 2.a

Zahvale: Prof. Simona Košnjak, Prof. Dijana Miklin, Foto studio Fotkalo, Stanari zgrade na Trgu Petra Zrinskog 6, Nikola Vidaković.

Fotografija: Zvonimir Ćurić i Tonka Maleković, Kamera i montaža: Zvonimir Ćurić – Fotkalo

Projekt je podržan od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Vrbovca i Zagrebačke Županije.

PRESS:

Theme: Overlay by Kaira