Natječaj za sudjelovanje na skupnoj žiriranoj izložbi – ISKRA

REZULTATI NATJEČAJA

NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE NA GRUPNOJ ŽIRIRANOJ IZLOŽBI INSPIRIRANOJ ŽIVOTOM I STVARALAŠTVOM KNJIŽEVNICE ŠTEFE ISKRE KRŠNJAVI

(DJELOVALA POD PSEUDONIMOM IVA ROD)

ISKRA

Vrijeme održavanja: 11.07.-14.08.2022.

Mjesto održavanja: Udruga Artoratorij u Vrbovcu i Narodna knjižnica Vrbovec

Nositelj i organizator izložbe: Udruga Artoratorij

Autorica koncepcije izložbe: Sonja Švec Španjol, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja

U organizaciji Udruge Artoratorij osmišljena je grupna žirirana izložba koja stavlja naglasak na bogatu povijest grada Vrbovca, primarno kroz istraživanje opusa značajne književnice i prevoditeljice Štefe Iskre Kršnjavi, a koja pruža umjetnicima i umjetnicama priliku za izlaganje i predstavljanje svog umjetničkog djelovanja.

Štefa Iskra Kršnjavi rođena je 1869. godine u Vrbovcu. Nakon studija francuske književnosti na pariškoj Sorboni i College de France, a potom i njemačkoj jezika na Sveučilištu u Bernu radila je kao učiteljica na zagrebačkom Ženskom liceju (Prvoj ženskoj realnoj gimnaziji) postepeno gradeći karijeru književnice i prevoditeljice. Pod pseudonimom Iva Rod (koristit će se u nastavku teksta) objavila je niz pjesama, crtica, feljtona i novela, prijevode s mađarskog i francuskog jezika te dvije zbirke pjesama. Kroz svoja djela komentirala je malograđanski mentalitet sredine u kojoj je živjela i potrebu da se distancira od njega, kritizirala je dvoličnost malograđanskog morala, osuđivala i lažno ćudoređe. Bila je samouvjerena i hrabra, čvrsto uvjerena da za iskrene osjećaje ne postoje kompromisi, pa čak ni onda ako su popraćeni preprekama. Kao što je Dubravka Peić Čaldarović istaknula, ljubav je za Ivu Rod bila osnovni pokazatelj samosvijesti i samopouzdanja, izvor duhovne i emotivne snage, pokretač intelektualnog sazrijevanja i motiv daljnjeg obrazovanja. Neprestano su je razdirali unutarnji sukobi između potrebe da se uklopi u tradicionalne patrijarhalne okvire poželjnog ponašanja i želje da slijedi vlastite osjećaje buntovnice protiv nepravde i dvoličnosti okoline. Velika, tajna, romantična ljubav s Izidorom Kršnjavim postala je lajtmotiv njezinog ranog književnog opusa, a nakon udaje za Izidora Kršnjavog, u zrelijoj životnoj fazi s novim načinom života, promijenila je i sadržaj svog književnog rada od zaljubljene i buntovne Ive Rod postala je pobožna dobročiniteljica “sestra Isadora”. Sa suprugom Izidorom Kršnjavijem radila je na prijevodu Danteove Božanstvene komedije na hrvatski jezik.

Temu grupne žirirane izložbe čini selekcija pjesama iz dvije knjige pjesama Ive Rod: Pjesme, 1905. i 1912. godine. Natječaj za sudjelovanje na grupnoj žiriranoj izložbi usmjeren je na likovne umjetnike i umjetnice. Autori i autorice su pozvani izučiti život i djelovanje Ive Rod s naglaskom na pjesnički opus književnice te pronaći u selekciji njezinih pjesmama (priloženih uz ovaj natječaj) inspiraciju za stvaranje vlastitih likovnih djela.

Važno je istaknuti kako je Iva Rod bila pjesnikinja, prozaistica i prevoditeljica, koja se očituje kao pjesnikinja neoromantičarske poetike. Kako se navodi u leksikonima, u pjesničkim ostvarenjima Ive Rod dominira ljubavna lirika, no pojavljuje se i socijalna, nastala kao revolt zbog društvene nepravde ili ljudske naravi, te pejzažna poezija. Među klasičnim oblicima stiha pojavljuju se pasusi kratke poetske proze koji joj obično služe za opise snovitih, ekstatičnih raspoloženja, nestvarnih susreta s božanskim bićem pjesnika ili pak za simboličnu borbu s Ljubavi i Smrti, nakon koje dolazi Bol kako bi oplemenila pjesnikinju dušu. Iva izražava naglašeno individualan nazor na svijet, a njezina uglavnom romantičarski intonirana poezija predstavlja modernistička strujanja. Primjerice, crtica Trozvuk okarakterizirana je kao “najpreciznije seciranje modernističkog ženskog subjekta pogledom okrenutim k “izvrnutoj nutarnjosti”, pri čemu se osobnost, vlastitost, pojavljuje kao neka fluidna i eterična emulzija koja se dadne samo naslutiti u krhkosti “slaba subjekta” u stanju njegove “rascijepljenosti” i “prelijevanja” jednog “ja” u neko drugo “ja”.”

Autorica koncepcije izložbe povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec Španjol izabrala je određeni broj međusobno različitih pjesama Ive Rod koje su otvorene i nadasve poticajne za likovne interpretacije, a koje su objavljene u sklopu ovog natječaja za izlaganje, dok su autori i autorice pozvani da odgovore na objavljene pjesme vlastitim likovnim rukopisom u mediju koji sami odaberu (crtež, ilustracija, grafika, slika, skulptura, fotografija, video rad, objekt, prostorna instalacija). Valja naglasiti da autori/ice nisu obavezni doslovno tumačiti pojedinu pjesmu, već upravo suprotno – pjesme su tek polazišna točka/poticaj/inspiracija za vlastite likovne interpretacije kako su doživjeli lik i djelo Ive Rod.

Po završetku natječaja za sudjelovanje na grupnoj žiriranoj izložbi inspiriranoj životom i stvaralaštvom književnice Ive Rod, stručni žiri u sastavu: povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec Španjol, slikarica Verena Jakuš i kipar i profesor likovne kuluture Ivan Mak selektirat će radove za izložbu.

Izložba će se sastojati od radova selektiranih putem javnog natječaja i pjesama koje su odabrane kao inspiracija tj. polazišna točka za likovno stvaralaštvo izabranih autora i autorica. Tako će posjetitelji imati jedinstvenu priliku upoznati se s pjesničkim opusom svoje povijesne sugrađanke Ive Rod, ali i s radovima suvremenih mladih likovnih umjetnika.

Propozicije natječaja / uvjeti za autore/ice koji se prijavljuju za sudjelovanje na grupnoj žiriranoj izložbi inspiriranoj životom i stvaralaštvom Štefe Iskre Kršnjavi:

  • na natječaj se mogu prijaviti sve vizualne autorice i autori neovisno o godinama
  • pojedini autor/ica može prijaviti maksimalno 3 rada
  • mogu se prijaviti crteži, grafike, slike, fotografije, kolaži, skulpture, objekti, instalacije, video radovi

PRIJAVA OBAVEZNO MORA SADRŽAVATI:

1. ISPUNJENU PRIJAVNICU (Preuzmi)

-ime i prezime prijavitelja, adresu, kontakt telefon i e-mail

– kratki opisni profesionalni životopis (datum i mjesto rođenja, obrazovanje, popis samostalnih

i skupnih izložbi, nagrade, priznanja…)

– pojedini autor/ica može prijaviti do maksimalno 3 rada

– idejni opis/koncept svakog prijavljenog rada (obrazložiti kako rad odgovara na temu natječaja i navesti na koju pjesmu/pjesme se prijavitelj/ica referira u svom radu)

– tehničke podatke o svakom prijavljenom radu (naziv rada, dimenzije, medij/tehnika, godina nastanka)

2. VIZUALNI MATERIJAL – kvalitetne fotografije u jpeg formatu prijavljenog rada/radova
(u kvalitetnoj rezoluciji, već pripremljenoj za tisak – 300dpi), veće formate poslati putem https://wetransfer.com/ ili https://www.filemail.com/

– ukoliko je riječ o trodimenzionalnom radu poslati minimalno tri fotografije prijavljenog rada

– ukoliko je potrebno, uz svoj rad priložiti eventualni nacrt ili upute za postav (posebice kod instalacija) kako bi adekvatno prezentirali vaš rad

PRIJAVE POSLATI OBAVEZNO NA OBJE NAVEDENE E-MAIL ADRESE:

artoratorij@gmail.com i sonja@spanjol.com

(ako u roku 3 dana ne dobijete potvrdu primitka Vaše prijave, pošaljite ponovno e-mail ili poruku na FB stranicu udruge)

VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA: 2.05.-01.06.2022. *NATJEČAJ PRODULJEN DO 17.06.2022. (do ponoći)

ŽIRIRANJE:

članovi žirija za odabir radova:

Sonja Švec Španjol, kustosica izložbe, povjesničarka umjetnosti

Verena Jakuš, osnivačica i predsjednica Udruge Artoratorij, mag.art.

Ivan Mak, suosnivač i tajnik Udruge Artoratorij, mag.educ.art.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA: između 18.06. i 21.06.2022. na web stranici udruge Artoratorij (https://artoratorij.hr/) – svi prijavljeni autori bit će obaviješteni o rezultatima putem e-maila

DOSTAVA RADOVA: Izabrani autori bit će obaviješteni o načinima i rokovima dostave radova prilikom objave rezultata.

REALIZACIJA IZLOŽBE: 11.07.-14.08.2022. u Udruzi Artoratorij u Vrbovcu i Narodnoj knjižnici Vrbovec

01

Image 1 of 20DATOTEKE ZA PREUZIMANJE:

Theme: Overlay by Kaira