Natječaj za sudjelovanje na skupnoj žiriranoj izložbi – GORKA SLIKA

REZULTATI NATJEČAJA

Povodom 150. obljetnice rođenja jedne od najčitanijih književnica, prve profesionalne političke novinarke i pionirke feminizma u Hrvatskoj, Marije Jurić Zagorke (rođ. 2. ožujka 1873., Negovec pokraj Vrbovca), osmišljena je grupna žirirana izložba inspirirana Zagorkinim djelovanjem i osebujnim životom naziva „Gorka slika“ u organizaciji Udruge Artoratorij.

Pozivaju se svi mladi vizualni umjetnici i umjetnice do 35 godina starosti da se prijave na natječaj za izlaganje na spomenutoj izložbi, a na taj način će im se pružiti prilika za izlaganje i predstavljanje svog umjetničkog djelovanja. Ovoga puta će to biti kroz prizmu Zagorkinog lika i djela, njenog izazovnog životnog puta i iznimnog književnog i novinarskog opusa te će izlagači biti pozvani da inspirirani navedenim stvore vlastita likovna djela uz napomenu da im to bude tek polazišna točka za vlastitu likovnu interpretaciju te da prijavljeni radovi sadrže motiv ili atmosferu gorčine, ogorčenosti, tuge, samoće, bijesa, čežnje i sl. ‘Gorka’, kao Zagorka i ‘gorka’ kao Zagorkin život često, iako se uspješno izdizala iz svih životnih nedaća i kao prava heroina i aktivistica koračala prema naprijed svojim željenim putem, često  usprkos mnogima. Otvorenje izložbe je planirana u ožujku 2023. u prostoru Udruge Artoratorij u Vrbovcu.

Ova izložba predstavlja nastavak niza planiranih izložbi koje stavljaju naglasak na bogatu povijest grada Vrbovca, primarno kroz istraživanje opusa i života značajnih književnika/ca, umjetnika/ca i ostalih velikana i velikanki ovoga kraja, a s ciljem predstavljanja mladih suvremenih umjetnika/ca. Prva u nizu takvih izložbi je bila uspješno provedena prošlogodišnja skupna žirirana izložba „Iskra“ inspirirana opusom vrbovečke književnice i prevoditeljice Štefe Iskre Kršnjavi.

U Zagorkinom životu te njenom književnom, novinarskom i feminističkom djelovanju, autorica koncepcije izložbe povjesničarka umjetnosti Tina Rajić, prepoznaje motive i atmosferu ogorčenosti, gorčine, tuge, samoće, bijesa i čežnje koji bi mogli biti inspirativni umjetnicama/ima za likovno stvaranje. Autori/ce su pozvani/e da na slobodan način tumače Zagorkin život i/ili djelovanje te da im to bude samo polazišna točka i inspiracija za stvaranje vlastitih likovnih djela sa spomenutim motivima i atmosferom, a koja ne trebaju sadržavati doslovne reference na Zagorkin lik i djelo. Izložba je zamišljena kao zbir likovnih radova izrađenih tehnikama: crtež, grafika, slika, fotografija, kolaž, ilustracija.

Propozicije natječaja / uvjeti za autore/ice koji se prijavljuju za sudjelovanje na grupnoj žiriranoj izložbi inspiriranoj životom i stvaralaštvom Marije Jurić Zagorke „Gorka slika“:

Na natječaj se mogu prijaviti vizualne autorice i autori do 35 godina starosti

  • pojedini autor/ica može prijaviti maksimalno 3 rada
  • mogu se prijaviti crteži, grafike, slike, fotografije, kolaži, ilustracije
  • PRIJAVA OBAVEZNO MORA SADRŽAVATI:

1. ISPUNJENU PRIJAVNICU (Preuzmi)

– ime i prezime prijavitelja, adresu, kontakt telefon i e-mail

– kratki opisni profesionalni životopis (datum i mjesto rođenja, obrazovanje, popis samostalnih i skupnih izložbi, nagrade, priznanja…)

– idejni opis/koncept svakog prijavljenog rada (obrazložiti kako rad odgovara na temu natječaja)

– tehničke podatke o svakom prijavljenom radu (naziv rada, dimenzije, medij/tehnika, godina nastanka)

2. VIZUALNI MATERIJAL – kvalitetne fotografije u jpeg formatu prijavljenog rada/radova
(u kvalitetnoj rezoluciji, već pripremljenoj za tisak – 300dpi), veće formate poslati putem https://wetransfer.com/ ili https://www.filemail.com/

– ukoliko je potrebno, uz svoj rad priložiti eventualni nacrt ili upute za postav kako bi adekvatno prezentirali vaš rad

PRIJAVE POSLATI NA E-MAIL ADRESU: artoratorij@gmail.com

(ako u roku 3 dana ne dobijete potvrdu primitka Vaše prijave, pošaljite ponovno e-mail ili poruku na FB stranicu udruge)

VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA: 20.01. – 20.2.2023.

ŽIRIRANJE:

članovi žirija za odabir radova:

Tina Rajić, kustosica izložbe, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja

Verena Jakuš, osnivačica i predsjednica Udruge Artoratorij, mag.art.

Ivan Mak, suosnivač i tajnik Udruge Artoratorij, mag.educ.art.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA: do 24.02.2023. na web stranici Udruge Artoratorij (https://artoratorij.hr/) – svi prijavljeni autori bit će obaviješteni o rezultatima putem e-maila

DOSTAVA RADOVA: Izabrani autori bit će obaviješteni o načinima i rokovima dostave radova prilikom objave rezultata.

REALIZACIJA IZLOŽBE: 13.03.-07.04.2023. u Udruzi Artoratorij u Vrbovcu.DATOTEKE ZA PREUZIMANJE:

TEKST NATJEČAJA – Preuzmi

PRIJAVNICA – Preuzmi

Theme: Overlay by Kaira