ArtLab

Artoratorij ArtLab projekt je nastao usred pandemije koronavirusa u ožujku 2020.. Pokrenut je YouTube kanal na kojem su članovi udruge snimali i objavljivali kratke stop-animacije kao edukativni sadržaj tijekom ne mogućnosti obavljanja redovnih djelatnosti udruge. Snimljeno je ukupno 13 kratkih videa edukativnog i umjetničkog karaktera u svrhu poticanja gledatelja na kreativno izražavanje.
Teme koje obrađujemo uključuju i tradicionalne recepture za izradu jajčane tempere, kuhanje vlastitog ljepila od brašna i vode, izrade domaćeg plastelina od brašna i soli i slične korisne savjete u svrhu kreativnog izražavanja u trenutcima kada nam nije sve tako dostupno. Udruga planira i dalje snimati i objavljivati edukativan sadržaj na svojem kanalu, kao i ovdje, na vlastitoj internetskoj stranici.

Theme: Overlay by Kaira